Romantyzm w Polsce

reklama 2

Romantyzm to jedna z epok, która rozpoczęła się w Europie pod koniec osiemnastego wieku i trwała aż do połowy wieku dziewiętnastego. W Polsce natomiast wydarzenia historyczne miały wpływ na dokładne ustalenie granic. Za początek uznaje się rok 1822, kiedy to Adam Mickiewicz wydał pierwszy tom „Poezji”. Koniec to natomiast rok 1963. Był to rok, kiedy wybuchło powstanie styczniowe. Architektura romantyczna wyróżniała się natomiast tym, iż budynki miały w sobie coś tajemniczego, ale i tajemniczego. Musiały być one asymetryczne a zarazem interesujące. Najczęściej używane były w tym okresie pojęcia związane z neogotykiem czy eklektyzmem. Neogotyk nawiązywał do średniowiecznych budowli i był charakterystyczny dla świętych rezydencji, czy kościołów. Ekletyzm natomiast to technika, w której łączy się różne rodzaje stylów architektonicznych. W literaturze natomiast często przewijał się bohater romantyczny. Był on rozdarty wewnętrznie, zbuntowany, skłocony ze światem, pełen emocji i nieszczęśliwie zakochany. Najbardziej znanymi bohaterami tej epoki był: Werter, Kordian, Gustaw, Konrad Wallenrod, czy znany z Pana Tadeusza Jacek Soplica. Romantyzm to epoka, w której miało miejsce dużo ważnych wydarzeń historycznym i to one w pewien sposób wpłynęły na jej kształt.

reklama 3